LEO POLSKA

      Cele
 

Kluby LEO w porozumieniu z macierzystymi Klubami Lions wyznaczają cele swojego działania. Wspierają osoby, organizacje i instytucje lokalne. Wysiłki poszczególnych Klubów bywają nie rzadko łączone we wspólnych programach regionalnych, krajowych i w akcjach ogólnoświatowych.

Łączą nas wspólne cele:

 • promowanie idei przyjaźni i zrozumienia, wzmacnianie więzi społecznych
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • uwrażliwienie na zrozumienie potrzeb innych ludzi
 • współdziałanie z Klubami Lions
 • bezinteresowna służba i pomoc społeczeństwu
 • wspieranie dzieci i dorosłych w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych osób
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • pomoc ofiarom klęsk żywiołowych 

Sposoby realizacji celów: 

 • współpraca z Klubami Lions, wspieranie ich działań
 • organizowanie akcji i wydarzeń charytatywnych (zbiórki żywności i darów rzeczowych, imprez okolicznościowych, wydarzeń kulturalnych, sportowych, wypoczynku dla dzieci i młodzieży)
 • współpraca z domami dziecka i placówkami pomocy społecznej
 • pomoc naukowa dla dzieci: korepetycje, repetytoria
 
WE SERVE - Służymy innym od 1917 roku
powrót