LEO POLSKA

      Działalność Klubów LEO
 

Propozycje dotycząca działalności Klubów Leo oraz wskazówki realizacyjne (przykłady). Dodatkowe informacje można uzyskać w Youth ProgramsDepartment w Zarządzie Międzynarodowym Lions Clubs International.

► Podnoszenie świadomości na temat narkotyków
Zorganizuj program uświadamiający dla swojej społeczności.
Zainicjuj „miesiąc niepalących”.
Odwiedź lokalny ośrodek dla osób uzależnionych. 

► Ochrona wzroku
Zorganizuj akcję „dawców oczu”.
Dostarcz bibliotekom książki o dużym druku lub pisane alfabetem Braille’a.
Zbieraj używane okulary.

► Akcje na rzecz mowy i słuchu. Praca z niesłyszącymi.
Zapewnij aparaturę słuchową dla osób z wadami słuchu.
Przeprowadź badania słuchu w szkołach.
Rozpowszechniaj informacje na temat szkodliwości hałasu oraz innych przyczynach głuchoty.

► Akcje obywatelskie
Przeprowadzaj programy o charakterze patriotycznym.
Propaguj szacunek dla prawa i porządku.

► Akcje edukacyjne
Przyznawaj doroczne stypendia.
Zbieraj stare książki i rozprowadzaj je wśród inwalidów i osób potrzebujących.

► Akcje na rzecz środowiska
Szerz akcje na rzecz ochrony zasobów naturalnych.
Organizuj akcje sprzątania, zbiórki szkła czy makulatury.
Promuj upiększanie: sadź kwiaty i drzewa.

► Akcje na rzecz społeczeństwa
Zaprezentuj program dotyczący bezpieczeństwa na drodze w rejonach szkół.
Rozpowszechniaj informację na temat prawidłowego żywienia.
Bądź świadom praw konsumenta i przekaż je innym.

► Akcje rekreacyjne
Zasponsoruj turniej sportowy.
Zapewnij wyposażenie placu zabaw w lokalnym parku.
Zorganizuj piknik dla dzieci niedorozwiniętych umysłowo czy też dla emerytów.

► Opieka zdrowotna
Organizuj lub przeprowadzaj programy wykrywania i zapobiegania chorobom.
Propaguj informacje na temat cukrzycy i wspomagaj badania jej dotyczące.
Zapewnij wyposażenie medyczne konieczne w Twojej okolicy.

► Akcje międzynarodowe
Szukaj porozumienia i współpracy z Leo z innych krajów: wymiany listów, wymiana kulturalna, wspólne wakacje i in.
Bierz udział w Youth Exchange.

► Akcje społeczne<
Zapewnij jedzenie biednym.
Regularnie odwiedzaj domy dla inwalidów i ludzi starych.
Przystosuj klasę do nauki dla dzieci upośledzonych umysłowo

► Lions Club International Foundation
Granty finanwe z LCIF pomagają Klubom Lions i Leo jeżeli tylko zachodzi taka potrzeba. Zapewniona jest natychmiastowa pomoc w zakresie szkolenia zawodowego, leczenia, edukacji czy innego typu akcji.

 
WE SERVE - Służymy innym od 1917 roku
powrót