LEO POLSKA

      Jak nas wesprzeć
 

Przez uczestnictwo w naszych projektach.
Kluby LEO każdego miesiąca starają się przeprowadzać ciekawe projekty. Część z nich opiera się na zbiórce datków dla potrzebujących, gdzie przekazujemy 100% pieniędzy. Uczestnicząc w naszych projektach razem wspieramy potrzebujących! Aktualny kalendarz imprez /tu link/.

Przez sponsoring, darowizny i dotacje.
LEO z racji swojego wieku, to bardzo aktywni ludzie. Nasze akcje z roku na rok są coraz większe i o wyższej jakości. Wszelkie wsparcie w ramach sponsoringu, czy partnerstwa jest bardzo korzystne dla obu stron. Kluby LEO ze swojej strony promują darczyńców na stronach internetowych i profilach społecznościowych o zasięgu międzynarodowym.

Przez członkostwo w klubie.
Członkowstwo w LEO to przede wszystkim poświęcany czas. Zapraszamy wszystkich chętnych, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka, kontaktu z najbliższym klubem LEO. /link/ .

WE SERVE - Służymy innym od 1917 roku
powrót