LEO POLSKA

Zarząd LEO CLUB POZNAŃ 1996 kadencji 2016/2017

Karolina Jezioreck
Prezydent
Zuzanna Dembniak
Wiceprezydent
Karolina Łucka
Sekretarz
Nicola Pyszna
Skarbnik