LEO POLSKA

Zarząd LEO CLUB POZNAŃ kadencji 2016/2017

Martyna Wojdyło
Prezydent
Jan Kaczmarek
Wiceprezydent
Alicja Pawlak
Sekretarz
Anna Bukowska
Skarbnik