LEO POLSKA

Zarząd LEO CLUB SZCZECIN 2016 kadencji 2016/2017

Paweł Czerniecki
Prezydent
Marcjanna Sprogis
Wiceprezydent
Aleksandra Kamińska
Sekretarz
Gabriela Bączkowska
Skarbnik