LEO POLSKA

      Tożsamość
 

Kluby LEO są programem Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions (The International Association of Lions Clubs) skierowanym do młodzieży w wieku 12 - 30 lat.
Młodzieżowe Kluby LEO są tworzone przez Kluby Lions, działają pod ich patronatem i przestrzegają zasad tego samego Kodeksu Etycznego. Poprzez współpracę z Lionami młodzież z klubów LEO uczy się odpowiedzialności, dostrzegania potrzeb innych i bezinteresownego działania na rzecz potrzebujących. To również dobra szkoła rozwijania umiejętności przywódczych.

Młodych ludzi łączy chęć aktywnego angażowania się w działalność społeczną, wrażliwość na niesprawiedliwość i krzywdę oraz akceptacja dla działania zespołowego, z wykorzystaniem zdolności i potencjału wszystkich członków Klubu.
Aktualnie ruch Leo zrzesza prawie 160 tysięcy członków w 140 krajach na całym świecie. W Polsce działa 6 klubów z ponad 100 członkami i kandydatami, są to:
Leo Club Elbląg
Leo Club Gdańsk Artus
Leo Club Poznań 1990
Leo Club Poznań 1996
Leo Club Rzeszów
Leo Club Szczecin
Leo Club Wrocław
Kluby te są częścią Okręgu 121 Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions.

Nasze motto:    We Serve (Służymy)
Nasza misja:   kreowanie i umacnianie u wszystkich ludzi, ducha zrozumienia dla potrzeb humanitarnych poprzez ofiarowywanie ochotniczej służby, zaangażowanie społeczne i międzynarodową współpracę.
 
WE SERVE - Służymy innym od 1917 roku
powrót