LEO POLSKA

      Wartości
 

Akronim LEO narodził się ze słów: Leadership, Experience, Opportunity – Przywództwo, Doświadczenie, Możliwość.

Wyznawane przez Lionów wartości, zapisane w naszym Kodeksie Etycznym,  to przede wszystkim:

  • lojalność wobec własnego społeczeństwa i państwa oraz wierność tradycji
  • budowa i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, postaw wolnościowych i demokratycznych
  • tolerancja i akceptacja różnych poglądów i życiowych filozofii, o ile nie szkodzą dobru wspólnemu
  • szacunek dla pracy własnej i innych, dla wysiłku i uczciwości jako postaw społecznych
  • zrozumienie dla słabości i cierpienia, niezgoda na obojętność, przeciwdziałanie odrzuceniu
  • traktowanie przyjaźni nie jako środka do osiągnięcia celu, ale jako wartości samej w sobie
 
WE SERVE - Służymy innym od 1917 roku
powrót